27 listopada 2022 • Dobry wieczór!

Uwaga! Tłumaczenie wymaga aktualizacji. W razie wątpliwości zajrzyj na forum lub napisz maila.

Frequently Asked Questions - polskie tłumaczenie

1. Problemy techniczne

1.1 Mam problem z wielkością pamięci. Nie potrafię otworzyć dużych map NT3, pomimo że mój komputer ma xx MB pamięci. Czy jest na to jakieś proste i ogólne rozwiązanie?
1.2 BAHN 3.5x: W oknie dialogowym Otwórz (>F3<) nie pokazują się wszystkie pliki znajdujące się w danym katalogu.
1.3 BAHN 3.5x: Tryb grafiki VESA nie działa na moim komputerze (lub działa niepoprawnie):
1.3.1 Uruchamianie BAHN z wykorzystaniem parametrów "/V8", "/V10" lub "/V12" powoduje zakończenie wykonywania programu i wyświetlenie komunikatu 27: "Graphics mode not available".
1.3.2 Monitor w trybie VESA wykorzystuje niepoprawną częstotliwość, co powoduje zakłócenia.
1.4 Jeśli uruchamiam BAHN 3.59 lub B34EDI 1.00 pod Windows95, Windows zamyka program i mówi o "General protection fault".
1.5 BAHN 3.5x: Niektóre skróty klawiaturowe nie działają, w szczególności te z klawiszem >ALT<.
1.6 B34EDI 1.00 nie startuje, pokazuje "Runtime error 200" lub "Division by 0".
1.7 BAHN 3.5x: Zawartość ekranu i kolory są niepoprawne po użyciu menedżera zadań (>ALT+TABlt;) jeśli BAHN pracuje pod Windows.
1.8 BAHN 3.70: BAHN zawiesza się podczas otwierania dużej mapy lub podczas ustawiania ograniczenia prędkości.
1.9 BAHN 3.70: Jeśli zmaksymalizuję okno edycji, BAHN zawiesza się lub pojawiają się dziwne obrazy.
1.10 BAHN 3.70: Niekiedy program nie zatrzymuje czasu gdy pojawia się wiadomość lub gdy osiągnięty zostaje czas budzika.
1.11 BAHN 3.70: Skrót klawiaturowy >Alt+F6< "Poprzednie okno" nie działa poprawnie.
1.12 BAHN 3.70: Zmiana numeru zwrotnicy powoduje tracenie danych lub chaos.
1.13 BAHN 3.70: Eksport symulacji do pliku graficznego PCX nie działa.
1.14 BAHN 3.70: Czasem plik BAHN.INI gubi się i BAHN zapomina wszystkie ustawienia.
1.15 BAHN 3.70: BAHN zgłasza błąd #520 "Okres próbny zakończył się" (ang. "Shareware trial period finished"), pomimo że dopiero zainstalowałem program.
1.16 Nie mieszkam w Niemczech. W jaki sposób mogę wpłacić opłatę rejestracyjną, aby uniknąć wysokich prowizji bankowych?

2. Użytkowanie BAHN

2.1 Czy mogę tworzyć moje własne elementy graficzne (krajobrazowe) lub pojazdy, jeśli tak, to w jaki sposób?
2.2 Od kiedy mam BAHN spędzam za dużo czasu przy komputerze.
2.3 Czy mogę edytować fragmenty planszy symulacji BAHN poprzez Wytnij/Wklej/Kopiuj/Przesuń, być może z wykorzystaniem schowka?
2.4 Brakuje mi obrotnic i ruchomych platform.
2.5 Czy w BAHN są samochody?
2.6 Niektóre funkcje są niezbyt wygodne w użyciu, np. Kopiowanie/Przesuwanie. Czy jest jakiś inny sposób?
2.7 Dlaczego w BAHN nie ma trakcji?
2.8 Dlaczego w BAHN nie ma autobusów (trolejbusów)?
2.9 Dlaczego pojazdy w BAHN nie mają przyspieszenia / opóźnienia?
2.10 Czy mogę zdefiniować godziny odjazdów dla różnych dni w obrębie tej samej symulacji?
2.11 Nazwy tras nie są posortowane w kolejności alfabetycznej, dlaczego?

3. Różne

3.1 Kiedy zostanie opublikowana następna wersja BAHN?
3.2 Czy istnieje BAHN dla DOS, Windows, OS/2, MacOS, Amiga, UNIX, VMS, CP/M, HC-CAOS...?
3.3 Za pomocą jakich narzędzi zostało zaprogramowane BAHN?
3.4 BAHN jest całkiem interesujące, ale tak naprawdę to szukam symulatora kabiny...
3.5 Programuję symulację kolejową. Byłoby miło, gdyby mogła wymieniać pliki symulacji z BAHN.

4. Pytania zadawane przez polskich użytkowników programu

4.1 Jak inaczej można zarejestrować program, jeśli nie mogę skorzystać z dostępnych opcji?
4.2 Czy jest polska wersja programu BAHN?
4.3 Czy mogę przesłać propozycje własnych pojazdów (np. polskich tramwajów, lokomotyw, wagonów ...)?


1. Problemy techniczne

1.1 Mam problem z wielkością pamięci. Nie potrafię otworzyć dużych map NT3, pomimo że mój komputer ma xx MB pamięci. Czy jest na to jakies proste i ogólne rozwiązanie?

BAHN 3.80/3.70: Zamknij inne programy. Rozszerz pamięć dodając dodatkowe elementy.

BAHN 3.40 i 3.58: Uaktualnij do nowszej wersji.

BAHN 3.59 (jeśli jest jakikolwiek powód dla którego nie uaktualniać):

Być może twój komputer ma niewystarczająco dużo pamięci. BAHN potrafi obsługiwać do około 80 MB pamięci.

Pod Windows3.x: Uruchom BAHN jako BAHN359.PIF zamiast BAHN359.EXE.

Pod Windows95/98: Zobacz w instrukcji obsługi Windows jak konfigurować programy DOS bardziej efektywnie. Zazwyczaj domyślne ustawienia są poprawne. BAHN 3.58/59 potrzebuje tak dużo jak tylko to możliwe pamięci typu XMS, ale nie typu EMS.

Często partycja główna jest źle zarządzana ("poszatkowana pamięć"):
Zapisz swoją symulację na dysku, otwórz "Nowa" i załaduj symulację ponownie.
Czasem pomaga także ponowne uruchomienie BAHN.

Pod Windows98: Jesli wiesz jak edytować pliki INI, spróbuj tego: Wstaw poniższą linię do pliku System.ini w sekcji [386Enh] : "LocalLoadHigh=1". W ten sposób uzyskasz (a więc także BAHN) więcej pamięci DOS.

1.2 BAHN 3.5x: W oknie dialogowym Otwórz (>F3<) nie pokazują się wszystkie pliki znajdujące się w danym katalogu.

BAHN 3.59 pokazuje tylko 100 plików. Jest to pierwszych sto plików, w kolejności takiej w jakiej fizycznie są zapisane na dysku. Zostaną posortowane alfabetycznie wewnątrz okienka z listą plików po jego wypełnieniu.

Jeśli masz więcej niż 100 plików (NT3 + UZG + ...), to powinieneś rozdzielić je na kilka katalogów. Zwróć uwagę na to, że niektóre pliki (symulacja i plik UZG) muszą znaleźć się w tym samym katalogu.

1.3 BAHN 3.5x: Tryb grafiki VESA nie działa na moim komputerze (lub działa niepoprawnie):
1.3.1 Uruchamianie BAHN z wykorzystaniem parametrów "/V8", "/V10" lub "/V12" powoduje zakończenie wykonywania programu i wyświetlenie komunikatu 27: "Graphics mode not available".
1.3.2 Monitor w trybie VESA wykorzystuje niepoprawną częstotliwość, co powoduje zakłócenia.

Powody są różne, zobacz też w systemie pomocy BAHN temat "grafika VESA". Najczęstszym problemem jest to, że sterownik graficzny pod Windows95/98 lub Windows NT obsługuje tryb SVGA dla Windows, lecz dla programów DOS dostępny jest tylko zwykły tryb VGA. Spróbuj użytkować BAHN bez Windows.

Pod Windows NT 4.0: Otwórz okno DOS i uruchom je w trybie pełnoekranowym (zobacz instrukcję Windows, skrót klawiaturowy >ALT+ENTER<). Uruchom BAHN wewnątrz tego okna. Dopóki okno nie jest w trybie pełnoekranowym, BAHN nie znajdzie obsługi VESA.

Możesz znaleźć trochę informacji o twojej karcie graficznej jeśli wybierzesz opcję "Statystyka" w menu pomocy. Na końcu listy BAHN pokazuje dane dotyczące grafiki. Znajdziesz nazwę karty graficznej lub wersję VGA BIOS albo wersję VESA. BAHN wymaga VESA w wersji 1.2 lub wyższej. Możliwe, że znajdziesz VESA 2.0 lecz BAHN pomimo tego nie obsługuje wszystkich trybów VESA.

BAHN nie zmienia częstotliwości odświeżania. Sprawdź w instrukcji karty graficznej względnie monitora czy możesz zmieniać częstotliwości dla konkretnych trybów graficznych. Współczesne karty graficzne zazwyczaj posiadają oprogramowanie konfiguracyjne na dyskietce lub CDROM. BAHN 3.59 korzysta z następujących trybów:

  • 640x480: VESA 101hex 256 kolorów (8 bitów na piksel)
  • 800x600: VESA 103hex 256 kolorów (8 bitów na piksel)
  • 1024x768: VESA 105hex 256 kolorów (8 bitów na piksel)
  • 1280x1024: VESA 107hex 256 kolorów (8 bitów na piksel)

1.4 Jeśli uruchamiam BAHN 3.59 lub B34EDI 1.00 pod Windows95, Windows zamyka program i mówi o "General protection fault".

Sprawdź w pliku "Config.sys" następującą linię:

DEVICE=C:\windows\command\ansi.sys

Jeśli nie istnieje, to ją wstaw. Oczywiście, plik "ansi.sys" musi być w tym katalogu ("C:\windows\command").

W instrukcji Windows znajdziesz ważne informacje dotyczące plików "Config.sys" i "Autoexec.bat". Przeczytaj co jest takiego ważnego, i za każdym razem przed edycją plików wykonaj kopię bezpieczeństwa.

1.5 BAHN 3.5x: Niektóre skróty klawiaturowe nie działają, w szczególności te z klawiszem >ALT<.

To może zależeć od wersji DOS (względnie Windows) lub sterownika ANSI.SYS. Być może ANSI.SYS nie został jeszcze zainstalowany.

O instalowaniu ANSI.SYS szukaj w instrukcji DOS lub Windows.

Wskazówka #1: Czasem są alternatywne sterowniki ANSI (BANSI.SYS, NANSI.SYS lub podobne). Jeśli to potrzebne, spróbuj zainstalować któryś z nich zamiast ANSI.SYS.

Wskazówka #2: Niektóre ustawienia BIOS mogą powodować kłopoty ze skrótami klawiaturowymi (np. hasło lub aktywowanie USB). Spróbuj przywrócić domyślne ustawienia klawiatury w BIOS. Zastosuj się do wskazówek podanych w instrukcji obsługi płyty głównej (lub BIOS).

1.6 B34EDI 1.00 nie startuje, pokazuje "Runtime error 200" lub "Division by 0".

Zreinstaluj B34EDI. Od 10.01.2000 dostępna jest wersja z poprawkami.

Problem ten jest znany szczególnie dla procesorów Pentium/180MHz i szybszych. Z innej strony zaś, znane są komputery z procesorem AMD K6/450MHz (i Windows98), gdzie program działa poprawnie. Jeśli ten błąd nie występuje na twoim komputerze, aktualizacja nie jest wymagana.

Więcej informacji dotyczących programu B34EDI można znaleźć na stronie http://www.jbss.de.

1.7 BAHN 3.5x: Zawartość ekranu i kolory są niepoprawne po użyciu menedżera zadań (>ALT+TAB) jeśli BAHN pracuje pod Windows.

Użyj kombinacji klawiszy >Ctrl+W< aby odświeżyć zawartość ekranu i paletę kolorów.

Niektóre sterowniki graficzne dla Windows95/98 obsługują VESA, lecz nie odświeżają zawartości ekranu programów wykorzystujących VESA po obsłudze przez menedżera zadań.

Może się także zdarzyć, że BAHN 3.59 zostanie w tym przypadku zamknięte. W chwili obecnej niestety nie ma na to rozwiązania. Spróbować można zainstalować wersję BAHN 3.59r2 (2/2000), w której wprowadzono niewielkie zmiany.

1.8 BAHN 3.70: BAHN zawiesza się podczas otwierania dużej mapy lub podczas ustawiania ograniczenia prędkości.

Z powodu drobnego błędu, BAHN 3.70 (12/2000) obsługuje tylko 1722 ograniczenia prędkości, zamiast deklarowanych 5000.
BAHN 3.70r2 obsługuje już 2500 poprawnie, jak również pozwala na tworzenie dalszych. Może się jednak zdarzyć uszkodzenie danych w przypadku usuwania ograniczenia prędkości, jeśli istnieje ich już ponad 2500.

Zainstaluj BAHN 3.70r3 (7/2001) lub BAHN 3.80.

1.9 BAHN 3.70: Jeśli zmaksymalizuję okno edycji, BAHN zawiesza się lub pojawiają się dziwne obrazy.

Ten problem może wystąpić w przypadku korzystania z BAHN 3.70 (12/2000) w rozdzielczościach 1280x1024 pikseli (punktów) lub wyższych.
Zainstaluj BAHN 3.70r3 (7/2001) lub BAHN 3.80.

1.10 BAHN 3.70: Niekiedy program nie zatrzymuje czasu gdy pojawia się wiadomość lub gdy osiągnięty zostaje czas budzika.

Jeśli -w wersji BAHN 3.70 (12/2000)- więcej niż jedno zdarzenie tego typu pojawi się jednocześnie, komendy STOP mogą się wzajemnie anulować.
Zainstaluj BAHN 3.70r3 (7/2001) lub BAHN 3.80.

1.11 BAHN 3.70: Skrót klawiaturowy >Alt+F6< "Poprzednie okno" nie działa poprawnie.

Zainstaluj BAHN 3.70r3 (7/2001) lub BAHN 3.80 i korzystaj w przyszłości ze skrótu >Ctrl+F6<.

1.12 BAHN 3.70: Zmiana numeru zwrotnicy powoduje tracenie danych lub chaos.

Ten problem może wystąpić w BAHN 3.70 lub 3.70r2 podczas modyfikowania numeru "zwykłej" zwrotnicy (zjazdowej lub odskokowej). Obejście problemu: Najpierw zmień typ zwrotnicy na "Zwrotnicę z wyborem" (ang. "Junction/branching"), następnie zmień numer, i ostatecznie przywróć oryginalny typ zwrotnicy.

Błąd został poprawiony w BAHN 3.70r3.

1.13 BAHN 3.70: Eksport symulacji do pliku graficznego PCX nie działa.

Może się zdarzyć, jeśli ustawiono czarno-biały obraz z zoomem 1:2..1:16. Błąd został poprawiony w BAHN 3.70r3.

1.14 BAHN 3.70: Czasem plik BAHN.INI gubi się i BAHN zapomina wszystkie ustawienia.

Błąd został poprawiony w BAHN 3.70r3.

1.15 BAHN 3.70: BAHN zgłasza błąd #520 "Okres próbny zakończył się" (ang. "Shareware trial period finished"), pomimo że dopiero zainstalowałem program.

Jeśli BAHN 3.70 był już uprzednio zainstalowany na komputerze, wcześniejszy czas także jest liczony.

Może się jednak zdarzyć, że BAHN 3.70r2 także wyświetli ten komunikat, jeśli program był instalowany między północą a godz. 4:00 (czas lokalny na komputerze). Błąd został poprawiony w BAHN 3.70r3.

1.16 Nie mieszkam w Niemczech. W jaki sposób mogę wpłacić opłatę rejestracyjną, aby uniknąć wysokich prowizji bankowych?

Skorzystaj z serwisu ShareIt!. Tam możesz zapłacić kartą kredytową. Dodatkowo, w niektórych krajach serwis oferuje lokalne konta bankowe. Więcej informacji dostępnych na stronie http://www.jbss.de.

Początek strony


2. Użytkowanie BAHN

2.1 Czy mogę tworzyć moje własne elementy graficzne (krajobrazowe) lub pojazdy, jeśli tak, to w jaki sposób?

Zasadniczo tak. BAHN 3.59/70 potrafi wykorzystywać 4x36 tzw. pól graficznych użytkownika, jak również dodatkowo zdefiniowane przez użytkownika pojazdy (więcej informacji w systemie pomocy BAHN). W wersji BAHN 3.80 ilość możliwych pojazdów została zwiększona. Typ grafiki w BAHN nie jest kompatybilny z innymi formatami (jak PCX, BMP, GIF, ...) z powodów technicznych. Dlatego też do stworzenia grafiki dla BAHN nie można korzystać ze standardowych programów graficznych.

Specjalny edytor symboli graficznych dla BAHN 3.40 jest dostępny od 21.09.1997, zobacz B34EDI na stronach http://www.jbss.de.

Pojazdy definiowane przez użytkownika tworzyć można za pomocą programu CAREDI. (zobacz: Download ).

Symbole torów oraz inne standardowe pola w BAHN (pojazdy oraz sceneria) nie mogą być modyfikowane.

2.2 Od kiedy mam BAHN spędzam za dużo czasu przy komputerze.

Tak, ten problem jest znany. Niestety, nie ma żadnego pomysłu, jak temu zaradzić. Przepraszam.

2.3 Czy mogę edytować fragmenty planszy symulacji BAHN poprzez Wytnij/Wklej/Kopiuj/Przesuń, być może z wykorzystaniem schowka?

BAHN 3.80: Tak. Szczegółów dotyczących tych funkcji szukaj w systemie pomocy BAHN.

BAHN 3.59/70: Częściowo, lecz nie poprzez schowek. BAHN 3.59 wykorzystuje niemal zupełnie pamięć DOS. Często zaledwie mizerne 100 bajtów jest dostępnych dla schowka (nawiasem mówiąc, schowek BAHN 3.59 nie ma nic wspólnego ze schowkiem w Windows).

Wewnątrz symulacji możesz przesuwać i kopiować obszary ograniczone prostokątem. Szczegóły w systemie pomocy BAHN.

BAHN 3.70: działa tak jak w 3.59, nie poprzez schowek Windows.

zobacz także FAQ 2.6

2.4 Brakuje mi obrotnic i ruchomych platform.

BAHN 3.x obsługuje symbole graficzne ograniczone tylko i wyłącznie do jednego elementu. W związku z tym, miejsca jest najwyżej na 15m obrotnicę, i nie ma miejsca na platformę. Do zawracania można wykorzystać trójkąty torowe oraz pętle.

Przy okazji: Często się zdarza, że nawet ciężkie lokomotywy parowe jeżdżą regularnie tyłem.

2.5 Czy w BAHN są samochody?

Nie, tylko jako statyczna ilustracja. Nazwa BAHN (= kolej, wszystko co korzysta z torów) zaznacza, że program skupia się na kolei i tramwajach. Dla miłośników samolotów i samochodów jest wystarczająco dużo innych programów.

Można jednak stworzyć samochody jako pojazdy definiowane przez użytkownika.

2.6 Niektóre funkcje są niezbyt wygodne w użyciu, np. Kopiowanie/Przesuwanie. Czy jest jakiś inny sposób?

BAHN obsługuje niektóre dodatkowe kombinacje skrótów, znane z wielu edytorów (WordStar dla CP/M i DOS, Borland IDE i inne). Te skróty zazwyczaj składają się z dwóch akcji, które muszą następować po sobie (nie jednocześnie). Jeśli jesteś w nich obeznany, możesz co nieco skrócić w BAHN:

Pierwsza akcja Druga akcja Wynik
Ctrl+K 0..9 Zapamiętuje aktualną pozycję kursora jako #0..#9
(jeden z dziesięciu)
Ctrl+Q 0..9 Ustawia kursor w zapamiętanej pozycji #0..#9
Ctrl+Q F Wyszukiwanie tekstu
Ctrl+L (nic) Powtarza poprzednie wyszukiwanie od aktualnej pozycji (tekst lub pole graficzne)
Ctrl+K H Uaktywnia zaznaczanie obszaru
Ctrl+K B Zaznacza w aktualnej pozycji kursora narożnik pola
Ctrl+K K jw., drugi narożnik (po przekątnej)
Ctrl+Q B Ustawia kursor w narożniku zaznaczonego pola
Ctrl+Q K jw., drugi narożnik (po przekątnej)
Ctrl+K V Przesuwa zaznaczony obszar lub całą symulację
(w zależności od tego, czy zaznaczenie pola jest aktywne)
Ctrl+K C Kopiuje zaznaczony obszar
(jeśli zaznaczenie pola jest aktywne)

2.7 Dlaczego w BAHN nie ma trakcji?

W widoku standardowym BAHN wykorzystuje 32 piksele jako ok. 15m długości w rzeczywistości (32 piksele = długość jednego elementu graficznego w BAHN). W związku z tym, minimalna grubość linii wynosi 47cm, o wiele za dużo dla górnej sieci (trakcji). Nawiasem mówiąc, wiele budynków w BAHN różni się od tej skali, lecz w żaden sposób kabel nie może być reprezentowany przez linię cieńszą od torów. Tory także są nieproporcjonalnie szerokie.

Drugi problem to słupy trakcyjne i konstrukcja w linii pionowej: Niemal każda kolej korzysta z odmiennych konstrukcji i kolorystyki. Tramwaje często korzystają z budynków oraz latarni jako punktów zaczepienia sieci. Ta różnorodność (lub nawet tylko jej część) spowodowałaby ogromną ilość pól graficznych, których nie można byłoby zastosować w obecnej wersji BAHN. Więcej, wybór i korzystanie z tych symboli nie byłoby proste dla użytkownika.

Dodatkowo, animowanie grafiki byłoby znacznie bardziej obciążone, co znacznie zwalniałoby cały program.

2.8 Dlaczego w BAHN nie ma autobusów (trolejbusów)?

W BAHN 3.80 jest ich trochę, lecz tylko niewielka reprezentacja. Rozległa ilość oryginalnych pojazdów nie może być obsługiwana przez BAHN. Najmniejszy przewoźnik autobusowy maluje swoje autobusy we własną kolorystykę, co w rezultacie daje ponad 1000 wersji kolorystyki dla jednego tylko typu standardowego autobusu. Generalnie, BAHN jest bardziej poświęcone wagonom kolejowym.

To samo tyczy się trolejbusów, przeczytaj także problem z FAQ 2.7. Podwójna trakcja trolejbusu byłaby w sumie szersza niż 1 metr.

2.9 Dlaczego pojazdy w BAHN nie mają przyspieszenia / opóźnienia?

W BAHN 3.80 jest to możliwe. Lecz hamowanie nie występuje przy całkowitym zatrzymaniu, tzn. pojazd zwalnia tylko przy ograniczeniach prędkości.

Wiele algorytmów zastosowanych w BAHN wymaga drogi hamowania równej zero, np. krzyżowanie się pojazdów lub zmiana światła sygnalizacji tuż przed nadjeżdżającym pociągiem.

Aby przedstawić to bardziej dokładnie, trzebaby zwrócić uwagę na typ silnika, nachylenie powierzchni i wagę pojazdu. Zbieranie tego typu informacji zajęłoby kilka lat. Nie wspominając już o uwzględnieniu jakości torowisk i stylu jazdy maszynistów...

2.10 Czy mogę zdefiniować godziny odjazdów dla różnych dni w obrębie tej samej symulacji?

Nie. To miałoby wpływ nie tylko na godziny odjazdów na punktach czasowych i sygnalizacje świetlne kontrolowane czasem, lecz także na obsługę pojazdów dla każdego dnia (wyjazd i zjazd do zajezdni). Zazwyczaj przewoźnicy uruchamiają inne pojazdy w weekendy (krótsze lub innego typu). Najprostszym rozwiązaniem byłoby przyporządkować każdy pojazd do konkretnego dnia. Ale to dla odmiany spowodowałoby bezsens w statystykach, bo w sumie byłoby znacznie więcej pojazdów niż w rzeczywistości.
Utwórz kopię symulacji i zrób ekstra wersję dla weekendów lub innych dni (czasem zdarza się, że w obsłudze są różne rozkłady niemal dla każdego dnia). Zazwyczaj jednak najciekawsza jest obsługa w dni robocze, wtedy bowiem najwięcej pojazdów jest w ruchu.

2.11 Nazwy tras nie są posortowane w kolejności alfabetycznej, dlaczego?

W BAHN nazwy tras mogą być sortowane w dowolnej kolejności. Kolejność alfabetyczna jest zawsze możliwa, lecz często jest niezbyt sensowna. W wielu przypadkach chcesz posortować listę wg rodzajów środków transportu lub ich priorytetowości (np. najpierw metro, czyli M1 przed 100; inne [niemieckie] przykłady to U18 przed 112, CE50 przed 101, X21 przed 221, S2 przed 2). Na wielu symulacjach w użyciu są trasy specjalne (dodatkowe), które mógłbyś chcieć umieścić na końcu lub w konkretnym miejscu listy (np. 1A i 1B przed 2). Także w rzeczywistości używane są trasy dodatkowe (np. linie kursujące tylko w godzinach szczytu, różniące się wariantem trasy lub tymczasowe linie zastępcze), które dobrze byłoby wstawić tuż za przynależną linią główną (np. 11E między 11 a 12, E3 między 3 a 4, 16 między 6 a 7, SEV4 między 4 a 5). Podobna sytuacja dotyczy linii nocnych, które mogą zostać pokazane za liniami dziennymi, lecz przed innymi środkami transportu (np. N92, 81, 11, 13/26).

Kolejność można zmienić później, tzn. możesz określić ją wg własnych kryteriów w symulacji.

Początek strony


3. Różne

3.1 Kiedy zostanie opublikowana następna wersja BAHN?

Jeszcze nie wiem. Poinformuję o tym na stronie BAHN. Zarejestrowani użytkownicy zostaną o tym poinformowani.

Nie lubię tego pytania, w szczególności od ludzi, którzy nigdy nie zarejestrowali BAHN...

3.2 Czy istnieje BAHN dla DOS, Windows, OS/2, MacOS, Amiga, UNIX, VMS, CP/M, HC-CAOS...?

DOS: wszystkie wersje do 3.59 włącznie.

MS-Windows od 95: BAHN 3.80

MS-Windows: BAHN 3.70 (Windows 3.1 lub nowszy, np. Win95/98/ME, Win NT/2000/XP)

Linux: BAHN 3.70 działa z wykorzystaniem emulatora wine. W przypadku pojawiania się błędów przy starcie (np. 65,69,22), uruchom BAHN z parametrem /NFC:

BAHN370.EXE -NFC

inne: nie, ale prawdopodobnie BAHN będzie działać z wykorzystaniem emulatorów DOS/Windows.

3.3 Za pomocą jakich narzędzi zostało zaprogramowane BAHN?

BAHN zostało napisane w C (nie C++). Niektóre fragmenty zostały zoptymalizowane przy pomocy kodu Assemblera. Używałem kompilatorów firmy Borland (do 3.59: Turbo C++ 3.1 dla DOS, 3.70: TC++ 4.5 dla Windows, 3.80: C++ Builder 5.0 Standard). Pliki zródłowe zajmują ok. 4.5MB razem z komentarzami.

3.4 BAHN jest całkiem interesujące, ale tak naprawdę to szukam symulatora kabiny...

Dla miłośników kolei: zobacz listę oprogramowania w dziale linków na stronie http://www.jbss.de.
Dla miłośników tramwajów lub metra: lista linków, BVE.

3.5 Programuję symulację kolejową. Byłoby miło, gdyby mogła wymieniać pliki symulacji z BAHN.

Dokumentacja w języku niemieckim (sorry) formatu plików NT3 dostępna jest w dziale download na stronie http://www.jbss.de.

Początek strony


4. Pytania zadawane przez polskich użytkowników programu

4.1 Jak inaczej można zarejestrować program, jeśli nie mogę skorzystać z dostępnych opcji?

Dla użytkowników z Polski dostępna jest szczególna forma rejestracji programu. Zainteresowane osoby przesyłają opłatę licencyjną na "zaprzyjaźnione" konto w polskim banku. Po nadejściu pieniędzy niezwłocznie przekazuję dane do Autora programu BAHN, który wysyła kod oraz hasło rejestracyjne już bezpośrednio nowemu użytkownikowi. Autor programu okresowo odbiera zaś zgromadzone opłaty podczas wizyt w Polsce. Pozwala to zniwelować znaczące koszty manipulacyjne pobierane przez banki przy transakcjach międzynarodowych.

4.2 Czy jest polska wersja programu BAHN?

Tak. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na tej stronie.

4.3 Czy mogę przesłać propozycje własnych pojazdów (np. polskich tramwajów, lokomotyw, wagonów ...)?

Przesłać zawsze możesz, do mnie lub do Autora programu. Jan Bochmann otrzymuje jednak wiele tego typu maili, toteż nikt nie daje gwarancji, że Twoje propozycje pojawią się w najbliższej edycji programu (lub czy w ogóle się pojawią). Autor jednak zawsze przychylnie i litościwie patrzy na nowe pojazdy. Przeczytaj także FAQ 2.8.

Początek strony


KBtop