27 listopada 2022 • Dobry wieczór!

Polska wersja językowa programu

BAHN 3.84 po polsku

Pliki o rozszerzeniach *.lng, *.lnv i *.lnx (dwa ostatnie - począwszy od wersji 3.84) odpowiedzialne są w programie BAHN za wyświetlanie wszelkich tekstów. Plik o rozszerzeniu *.lng zawiera wiersze w oknach dialogowych, *.lnv to baza informacji dotyczących zestawów pojazdów. Plik bahn.lnx zawiera listę zamienników znaków dla różnych alfabetów.

Polskie wersje językowe plików *.lng i *.lnv są regularnie aktualizowane o najnowsze zmiany i nowe dane. W pierwszej kolejności opracowywany jest zawsze plik *.lng.

Dane w plikach zapisywane są w postaci czystego niekompilowanego tekstu, zapisywanego w standardzie Unicode. Możliwe jest więc indywidualne modyfikowanie danych. Stwarza to np. sposobność zmiany skrótów klawiaturowych (należy jednak wtedy sprawdzić czy w obrębie jednego menu jedna litera nie jest używana więcej niż raz).

Może się okazać, że aby polskie litery były wyświetlane prawidłowo, należy skonfigurować czcionki. Dokonuje się tego przy użyciu funkcji menu: Opcje | Ustawienia czcionek. Następnie trzeba kliknąć po kolei na wszystkie rodzaje czcionek i w polu Skrypt wybrać Europa Środkowa.

Instalacja nowej wersji językowej sprowadza się do skopiowania plików do folderu, w którym znajduje się program BAHN i wskazania ich poprzez podstawowe menu programu. W przypadku wersji angielskiej: Options | Language..., podobnie w wersji niemieckiej: Optionen | Sprache.... W rozwiniętym podmenu wywołać można okna dialogowe do wyboru plików .lng i .lnv.

Najnowszych dostępnych wersji plików szukaj w dziale Download : Polskie wersje językowe.Dostępna jest także polska wersja programu do edycji pojazdów - CAREDI 2.0 Beta. Więcej informacji na podstronie CAREDI po polsku.Plik pomocy dla programu BAHN nie jest dostępny po polsku. Odpowiedzi na pytania szukać jednak można na polskojęzycznym forum.


KBtop